NIC.LV paaugstina .LV domēna vārda cenu

Kategorija: Paziņojumi

Informējam arī mūsu klientus, ka tiks paaugstināta cena par domēna vārda lietošanas tiesībām no 12.05 EUR ar PVN / gadā uz 14.52 EUR ar PVN / gadā.

Paziņojums no NIC.LV par cenas pieaugumu:
Resursu cenu un normatīvo aktu prasību sloga pieaugums ir būtiski ietekmējis arī .LV reģistra uzturētāja NIC ikdienas izdevumus. Tādēļ, lai arī turpmāk NIC spētu attīstīt un nodrošināt drošu un nepārtrauktu .LV domēna darbību atbilstoši starptautiski pieņemtajiem tehniskajiem standartiem, sākot ar 2023. gada 1.septembri tiks paaugstināta maksa par .LV domēna vārda lietošanas tiesībām

01Sep2023