Privātuma politika

Informējam, ka SIA Pro Web jau no 2005.gada Jūsu personas datus apstrādā ievērojot līguma nosacījumus un  atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī 2018.gada 25.maijā pieņemtajai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679. Līguma nosacījumi apskatāmi šeit.

*No 2018.gada 25.maija stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kura attiecas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem un paredz personas datu apstrādi noteiktam mērķim.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir pilnvērtīgai līguma izpildei un pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai, kas sevī ietver hostingu, servera izvietošanu un domēna reģistrāciju, kur personas dati tiek izmantoti atbilstoši reģistra privātuma politikai. 

Pieteikuma formā / Līgumā norādīta informācija tiek izmantota saziņai ar Jums un informēšanai par pakalpojuma sniegšanu, izmaiņām, jaunumiem kā arī rēķinu nosūtīšanai.

Identifikācijai ar fizisko personu izmantojam šādus datus:
*Vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, epasta adresi un bankas norēķinu datus
*IP adresi, ierīces veidu un identifikācijas numuru, pārlūka veidu un izmantoto valodu, domēnu, no kura piekļūstat tīmekļa vietnei, pārlūkošanas informāciju un darbības tīmekļa vietnē.

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kā arī labot tos vai dzēst. Pēc līguma laušanas un saistību izpildes dati pilnībā tiks dzēsti iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas termiņam.

Ja Jums rodas kādas neskaidrības, droši varat sazināties ar mums: info@proweb.lv, 27022331.


Personas datu apstrādes pārzinis:
Pro Web SIA
Reģ.Nr.: 40003730395
Jur.adrese: Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055.