Privātuma politika

Kategorija: Paziņojumi

Informējam, ka SIA Pro Web jau no 2005.gada Jūsu personas datus apstrādā ievērojot līguma nosacījumus un  atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī nesen 2018.gada 25.maijā pieņemtajai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679.

Aicinām personas iepazīties ar mūsu atjaunoto privātuma politiku: Privātuma politika

Veiksmīgu darba nedēļu!

20Jun2018